บุคลิกภาพ

เมื่อพูดถึงบุคลิกภาพที่ดี เมื่อเรามองรอบๆตัวเองจะพบว่า ต่างคนต่างมีบุคลิกภาพต้นทุนที่แตกต่างกันออกไป หลากหลายคำนิยามที่เรามักได้ยิน อาทิเช่น หล่อ สวย รวย กาลเทศะ สะอาด สุภาพ เรียบร้อย ฯลฯ มีหลายคำนิยามที่เรา คุ้นหูกัน เป็นต้น หากมองลงมาให้แคบลงการมีบุคลิกภาพที่ดีนั่นคือ ผู้นั้นต้องเป็นคนที่ทำอะไรก็ตามที่ทุกคนเห็นว่าดีตามคำนิยามที่กล่าวมา สังคมปัจจุบันการปลูกฝังจากผู้ปกครองย่อมมีบาทสำคัญต่อการใช้ชีวิตของแต่ละคน เคยตั้งคำถามกับคำนิยามว่าสุภาพชนหรือไม่ สุภาพชนด้านการวางตัว การพูด การแต่งตัว การให้เกียรติผู้อื่น ฯลฯ เป็นต้น หลายต่อหลายครั้งที่มองรอบตัวเองจะเห็นบุคลิกภาพของผู้คนที่แตกต่างกันออกไป บางคนหน้าตาไม่ได้หล่อสวยแต่ทำไมถึงดูดี ดูเป็นสุภาพชน บางคนสวยหล่อ แต่ทำไมมีการกระทำที่เป็นลบต่อสังคม สิ่งเหล่านี้เมื่อเรามาตั้งเป็นคำถามแล้วมองดูตัวเราว่า ตัวเราเองนั้นขาดคุณสมบัติด้านใดบ้างเป็นที่แน่นอนว่าคนทุกคนไม่สามารถมองตัวเองได้ทั้งหมด หากแต่การเรียนรู้เป็นสำคัญนั่นคือต้นทุนที่ดีต่อการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีต่อตนเอง เปรียบเสมือนผู้ที่ถ่ายทอดวิชาความรู้เหล่านั้นมาให้กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อยอดพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง บริษัท สยามทาเล้นต์ จำกัด เปิดคอร์สการเรียนรู้ด้านบุคลิกภาพให้กับทุกเพศ ทุกวัย ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านที่ดี ทำอย่างไรถึงจะสามารถปรับปรุงแก้ไขในส่วนลึกของจิตใจที่แสดงออกมาทางท่าทาง บางคนแสดงออกมาในด้านบวก บางคนแสดงออกมาในด้านลบ จึงต้องมีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้ดีต่อไป

Leave a Reply

Close Menu
×
×

Cart