นักแสดงอิสระ

หากพูดถึงเบื้องหลังของวงการบันเทิงอาจจะไม่ทราบว่าความสำเร็จของการเป็นนักแสดงหน้าฉากหรืองานโฆษณาพิธีกรต่างๆล้วนแล้วแต่มีผู้จัดการส่วนตัวที่ทางสังกัดได้มอบหมายหน้าที่ให้มาดูแลทั้งสิ้น แต่เมื่อมองถึงความเป็นไปได้ที่สามารถมีทางเลือกในการเป็นอิสระทางด้านงานแสดงหรืองานอีเว้นท์ต่างๆ ที่เราไม่ต้องขึ้นตรงหรือมีสังกัดใดๆนับว่าเป็นทางเลือกที่คนในวงการบันเทิงสามารถเลือกได้จากตัวอย่างคนในวงการบันเทิงที่ทำกันอยู่ในปัจจุบันบางรายเป็นนักแสดง พิธีกร อิสระไม่สังกัดช่องบางรายอาจมีผู้จัดการส่วนตัวที่ไม่ได้สังกัดช่องหรือช่องส่งมาดูแลเช่นกัน ซึ่งเป็นความยินยอมของทั้ง2ฝ่ายไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลใดนอกเหนือจากคน2คนตกลงกันเอง หากเป็นนักแสดงที่มีสังกัดข้อเสียคือผู้นั้นไม่สามารถมีอิสระทางด้านการเลือกงานต้องรับงานโดยทางสังกัดเป็นคนป้อนรับเรื่องและส่งต่อมา คำนิยามของการเป็นนักแสดงอิสระ จึงทำให้ บริษัท สยามทาเล้นต์ จำกัด มองเห็นคุณค่าของคำว่าอิสระทางความคิดสำหรับผู้ที่สนใจงานด้านวงการบันเทิงในแต่ละแขนงมีความคิดเป็นของตัวเองสามารถเลือกการทำงานได้ โดยทาง บริษัท สยามทาเล้นต์ จำกัด จะจัดหางานให้กับนักแสดง ตลอดจนเป็นคนกลางในการประสานงานส่งงานให้กับนักแสดงอิสระที่สมัครเข้ามาโดยไม่มีข้อผูกมัดหรือมีการบังคับกฎระเบียบทั้งสิ้น ทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับการวางตัวของนักแสดงอิสระด้วย หากมีการกระทำที่ไม่สมควรหรือเป็นเรื่องที่สังคมประณาม ผู้นั้นจะต้องยอมรับในการกระทำที่ตนเองได้ทำ คำว่าอิสระทางวงการบันเทิงไม่ได้หมายความว่าจะทำอะไรก็ได้ แต่นั่นหมายถึงการเลือกที่จะปฏิบัติและเลือกที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้

Leave a Reply

Close Menu
×
×

Cart